Kosár

Az Ön kosara üres.Üzletszabályzat

Jelen Üzletszabályzat rendelkezései a KITE Zrt. által forgalmazott termékek www.webshop.kite.hu honlapon (továbbiakban: honlap) elérhető KITE Zrt. által üzemeltetett webshopon (továbbiakban: webshop) keresztül történő megrendelések alapján létrejövő szerződésekre vonatkoznak.

A vásárlóval szerződő személy megjelölése:

Cégnév: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 4181 Nádudvar, Bem József u. 1.

Nyilvántartásba vevő szerv: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 09-10-000055

Adószám: 10668586-2-09

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (54) 525-655

Ügyfélszolgálat e-mail címe: webshop@kite.hu

Az ügyfélszolgálat ügyfélszolgálati ideje:

 • Hétfő - Csütörtök: 07:30 - 16:30
 • Péntek: 07:30 - 14:00

Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nem üzemel. Az ünnepnapok környékén előforduló munkanapáthelyezések következtében esetleg változó nyitvatartási idő az "Ügyfélszolgálat" menüpontnál a következő 1-2 hétre megtekinthető. Az egyes ingyenes átvételi pontok esetleges speciális nyitvatartása is mindegyiknél ugyanígy külön olvasható.

 1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
  1. A honlapon feltüntetett termékek főbb jellemzőit az adott termékhez tartozó ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás fogyasztó általi téves értelmezéséből eredő károkért a KITE Zrt.-t felelősség nem terheli.
  2. A KITE Zrt. elvárható gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, téves információ, elírás lehetősége nem zárható ki. Amennyiben a honlapon szereplő információ tudatos fogyasztótól elvárható észszerű eljárás mellett hibásnak, hiányosnak, vagy ellentmondónak tűnik, úgy a vásárló az Ügyfélszolgálathoz fordulhat. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve az adatbázisban szereplő esetleges nyilvánvaló hibákért, elírásokért a KITE Zrt. felelősséget nem vállal.
  3. Amennyiben a KITE Zrt. elvárható gondossággal történő eljárása ellenére a honlap felületén valamely termékhez kapcsolódóan nyilvánvalóan téves ár (a termék közismert, általánosan elfogadott vagy általános fogyasztói ismeretek alapján becsülhető árától jelentősen eltérő ár) kerül megjelenítésre, akkor a KITE Zrt. nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.
  4. A webshopban megjelenített képek "vízjellel" védettek. A képek a gyártók által készített eredeti fotók, valamint a KITE Zrt. munkatársai által az eredeti termékekről készített fotók. A képek részben illusztrációk, melyek külön jelölve is vannak, így azok valóságtól való esetleges eltéréséért a KITE Zrt. felelősséget nem vállal, ugyanakkor minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a termékeket ábrázoló képek megfeleljenek a valóságnak.
 2. Regisztráció
  1. A webshop használatával történő megrendelés regisztrációval lehetséges. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás a megrendelés visszaigazolásának, ezáltal a szerződés létrejöttének a feltétele.
  2. A regisztráció elektronikusan, a honlap által megjelenített adatlap kitöltése útján történik és feltétele, hogy a felhasználó jelen Üzletszabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A KITE Zrt. jogosult a regisztrációs igény visszautasítására, amennyiben a felhasználó nyilvánvalóan valótlan vagy hiányos adatokat ad meg az adatlapon, továbbá ha az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A KITE Zrt. jogosult továbbá a regisztrált felhasználó regisztrációját törölni, amennyiben a weboldal használata során a felhasználó visszaélést követ el, vagy jogellenes magatartást tanúsít.
  3. A regisztrált felhasználók a termékek kosárba helyezése előtt, vagy azt követően a "Bejelentkezés" funkció választásával e-mail címük és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be a megrendelés véglegesítéséhez.
  4. A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Nem természetes személy esetében a képviseletre jogosult személy vagy a képviseletre jogosult személy által felhatalmazott személy járhat el.
 3. Megrendelés
  1. A vásárló a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék melletti "Kosárba" gomb lenyomásával (ruhatermék esetében a méretválasztást követően a "Kosárba" gomb lenyomásával) a termék a virtuális kosárba kerül. A "Megtekintés" gomb lenyomásával a virtuális kosárba helyezett termékek megtekinthetőek valamint a vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, a virtuális kosárban levő elemeket törölni.
  2. A "Pénztár" gomb lenyomásával vagy a "Megtekintés" gomb lenyomását követően megjelenő oldalon a "Tovább a pénztárhoz" gomb lenyomása után megjelenő ablakban a vásárló megadja a Számlázási adatokat és a Szállítási címet (ez utóbbi nem kötelező ha megegyezik a Számlázási címmel), majd a "Tovább" gomb lenyomása után kiválasztja a Szállítási módot.
  3. Ezt követően a "Tovább" gomb ismételt lenyomásával van lehetőség a Fizetési mód kiválasztására.
  4. A „Megrendelés összegzésének megtekintése” gomb lenyomását követően megjelenő oldalon a vásárló megtekintheti a megrendelés adatait és lehetősége van (a vissza gomb használatával) az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Amennyiben a megrendelés adatait a vásárló helyesnek találja a megrendelés összegzése alatt található "Megrendelés" gomb lenyomásával a vásárló jóváhagyja és a KITE Zrt. részére továbbítja a megrendelést.
  5. A vásárló a "Megrendelés" gomb lenyomásával ajánlati kötöttségét eredményező, kötelező érvényű ajánlatot tesz a virtuális kosárban található termék(ek) megvételére, és elfogadja jelen Üzletszabályzatban foglalt szabályokat.
  6. A KITE Zrt. a rendelés megérkezését követően automatikusan a vásárló megrendelésének megérkezését igazoló elektronikus levelet küld a vásárló - regisztráció során megadott - elektronikus levelezési címére, amely nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.
  7. A szerződés a KITE Zrt. és a vásárló között kizárólag abban az esetben és akkor jön létre, ha és amikor a KITE Zrt. a vásárlónak - a regisztráció során megadott - elektronikus levelezési címére küldött elektronikus levélben kinyilvánítja a megrendelés elfogadását. A KITE Zrt. a vásárló megrendelésének megérkezését követő 48 órán belül a vásárló - regisztráció során megadott - elektronikus levelezési címére elektronikus úton visszaigazolást küld, amely visszaigazolás tartalmazza a megrendelés számát, a megrendelő adatait, a megrendelt termék(ek) megnevezését, mennyiségét, vételárát, a szállítás módját és várható időpontját. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a vásárlóhoz nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
  8. A KITE Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon feltüntetett, a vásárló által megrendelt bármely termékre ne fogadja el a megrendelést, és a szerződéskötést visszautasítsa, amelyről a vásárlót értesíti, az esetleges teljesített fizetés visszaszolgáltatása mellett.
  9. A KITE Zrt. a megrendelés visszaigazolására a megrendelés beérkezésének napját követő munkanapon köteles. A megrendelés visszaigazolása akkor tekinthető a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A KITE Zrt.-t felelősség nem terheli abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert a regisztráció során hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók a tárhely telítettsége miatt vagy más technikai okból az számára nem hozzáférhető.
  10. A vásárló és a KITE Zrt. között a visszaigazolásban foglaltak szerint jelen Üzletszabályzat tartalmával egyező, kereskedelmi forgalomban kapható áru(k) adásvételére irányuló szerződés jön létre a megrendelés KITE Zrt. által történő visszaigazolásával. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában - amennyiben a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik - szerződésen ezt a jogügyletet kell érteni.
  11. A visszaigazolás vásárló részére történő megküldését követő 24 órán belül az ügyfélszolgálatnál a megrendelés számának feltüntetésével jelezheti, ha a visszaigazolásban megjelölt bármely szerződéses feltétellel nem ért egyet, ebben az esetben a felek között létrejött szerződés hatálytalan. A KITE Zrt. a teljesítés iránt ezen 24 órás időtartamon belül nem intézkedik kivéve, ha a vásárló ezen időtartam letelte előtt jelzi, hogy a visszaigazolásban foglalt szerződéses feltételekkel egyetért.
  12. A vásárló a webshopon keresztül elküldött megrendeléssel elismeri, hogy jelen Üzletszabályzat, valamint az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
  13. A webshopon keresztül termékértékesítés kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. A KITE Zrt. ennél fogva fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelés visszaigazolását megtagadja, amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy a megrendelés kereskedelmi újraértékesítés céljából történt.
  14. A webshopon keresztül megköthető szerződések esetében a szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar.
  15. A webshopon keresztül megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a KITE Zrt. a szerződést létrehozó megrendelést valamint a 7. pont szerinti visszaigazolást iktatja, archiválja, ezen adatok utólag a vásárló és az illetékes hatróságok részére is hozzáférhetők.
 4. Vételár és fizetési feltételek
  1. A webshopban a termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára (Az általános forgalmi adó nélküli illetve általános forgalmi adóval növelt ár egyaránt feltüntetésre kerül). Ezen ár nem tartalmazza a szállítás, esetleges összeszerelés, beüzemelés költségeit. Az ajánlati ár a honlapon történő megjelenítése pillanatában érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a KITE Zrt. a megrendelést követően visszaigazolja.
  2. A termék vételára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában feltüntetésre került. A KITE Zrt. az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartja.
  3. A megrendelt termék(ek) vételárának kifizetése történhet
   1. "Személyes átvétel KITE alközpontban" szállítási mód választása esetén

    - bankkártyával a megrendeléskor
    - bankkártyával vagy készpénzben a termék átvételekor

   2. "Csomagszállító szolgálat" szállítási mód választása esetén

    - bankkártyával a megrendeléskor
    - utánvéttel a kézbesítőnél

   3. "Postaponti átvétel" szállítási mód választása esetén

    - bankkártyával a megrendeléskor
    - bankkártyával vagy készpénzben a termék átvételekor

  4. A bankkártyával történő fizetés az OTP Mobil Kft. oldalán keresztül történik, aminek megvalósulásáról vagy sikertelenségéről a vevő visszaigazoló az online fizetési felületen - a tranzakció azonosítóját is tartalmazó - tájékoztatást kap. A bankkártyával történő fizetés kezelőcége az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., Cgt.: 01-09-174466).
  5. A bankkártyával történő fizetés során a vásárló által megadott adatokat a KITE Zrt. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli, és az adatkezelésre a pénzügyi szolgáltató eltérő adatvédelmi rendelkezései az irányadóak.
 5. A termék szállítása és átvétele
  1. A KITE Zrt. a termék(ek)nek vásárló részére történő birtokbaadására vonatkozó kötelezettségét a megrendelés visszaigazolásától számított 15 napon belül teljesíti a vásárló által választott szállítási mód szerint. Fenti határidőn belüli várható teljesítési időpontról a KITR Zrt. a vásárlót a 3.7 pont szerinti visszaigazolásban tájékoztathatja, ezen tájékoztatás ugyanakkor a teljesítési határidőt nem változtatja meg.
  2. Amennyiben a megrendelt termék szállítási módja "Személyes átvétel KITE alközpontban", úgy a termék(ek)et a KITE Zrt. a vásárló által a megrendeléskor kiválasztott átvételi pontra szállítja.

   A választható KITE alközpontok címei az alábbiak:

   • Budaörs ( 2040 Budaörs, Építők útja 2-4.)
   • Győr (9028 Győr, Külső Veszprémi u. 7.)
   • Kecskemét (6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 38.)
   • Mezőtúr (5400 Mezőtúr, Cs. Wágner József u. 3.)
   • Nádudvar (4181 Nádudvar, Határ út 2.)
   • Sárbogárd (7001 Sárbogárd, Köztársaság út 276.)
  3. A vásárló a termék(ek) átvételi pontra történő megérkezéséről a regisztráció során megadott elektronikus levélcímére értesítést kap, amely tartalmazza a termék(ek) átvételének lehetséges időpontját (nyitvatartási idő).
  4. A vásárló a termékek(et) az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles átvenni, az átvételkor a rendelés visszaigazolásának egy példányát köteles az átvételi ponton bemutatni. A KITE Zrt. nem felel azon károkért, amely abból ered, hogy a vásárló az értesítést követően a terméket nem vette át vagy késedelmesen vette át. Amennyiben a vásárló nem veszi át a termék(ek)et az átvételi értesítő megküldésétől számított 5 munkanapon belül, a KITE Zrt. jogosult a szerződéstől a vásárló regisztráció során megadott elektronikus levélcímére küldött értesítéssel elállni. Ebben az esetben - amennyiben a vásárló a termék(ek) vételárát kiegyenlítette - a kifizetett összeg a vásárló részére visszafizetésre kerül.
  5. A vásárló a számlát az átvételi ponton a termék(ek) átadásával egyidejűleg kapja meg.
  6. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe amennyiben a megrendelt termék(ek) tömege nem haladja meg a 40 kg-ot, illetve a 3 méter volumetrikus méretet. A túlméretes termékek kiszállítását a KITE Zrt. az 5.1 pontban megjelölt alközpontjaiba vállalja.
  7. "Házhoz szállítás" és "Postaponti átvétel" szállítási mód választása esetén a KITE Zrt. a termék(ek) vásárló részére történő birtokbaadási kötelezettségét a termék(ek) Magyar Posta Zrt. részére történő átadásával teljesíti, a vásárló az átvétel illetve kiszállítás időpontját a Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálatra vonatkozó Üzletszabályzatának megfelelően egyeztetheti a kézbesítővel.
   A KITE Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma vagy hiba a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következik be.
  8. Az átadás-átvétellel a termékkel kapcsolatos kárveszélyviselés a vásárlóra száll át. Amennyiben az adott termékre jogszabály jótállást nem ír elő, úgy hiba miatti kifogás esetén a vásárlónak kell igazolnia, hogy a hiba az átadás-átvétel időpontjában az áruban már megvolt. A vásárló a vásárolt terméket az átvételkor köteles ellenőrizni, és amennyiben mennyiségi, vagy minőségi kifogása van a termék(ek)kel kapcsolatban, az átvételi ponton vagy a postai kézbesítőnél köteles bejelenteni reklamációját.
  9. Amennyiben a megrendelt termék szállítási módja "Személyes átvétel KITE alközpontban" úgy az átvételi pontra történő szállítás költségei a KITE Zrt.-t terhelik. A "Csomagszállító szolgálat" és "Postaponti átvétel" szállítási mód választása esetén a szállítási költségek a a „Vásárlás menetehttps://webshop.kite.hu/vasarlas_menete oldalon elérhető tájékoztatóban feltüntetett díjak szerint alakulnak.
 6. Elállási jog
  1. A vásárlót megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében.
  2. Amennyiben a vásárló eláll a szerződéstől, a vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.
  3. A KITE Zrt. kizárólag az adásvétel tárgyát képező termék vételárának visszatérítésére köteles, amennyiben a vásárló által visszaszolgáltatott termék és az adásvétel tárgyát képező termék közötti azonosság kétséges, úgy nem köteles a termék vételárát visszafizetni, azonban köteles a vásárló által küldött terméket a vásárlónak visszaadni vagy a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni.
  4. A csomagolás, a termék, a számla sérüléséből, hiányából eredő értékcsökkenés a vásárlót terheli. A vásárló viseli a termék visszaszolgáltatásából eredő költségeket (így a visszaszolgáltatás kapcsán felmerülő szállítás díját). A KITE Zrt. a visszaszállítás lebonyolításában a vásárló kérésére, a vásárló költségére segédkezik.
  5. A KITE Zrt. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
  6. A vásárló a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződéstől az ügyfélszolgálati e-mail címre vagy faxszámra küldött vagy postára adott nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát a termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása esetén az elállási határidő betartottnak minősül. A fogyasztónak minősülő vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
  7. Amennyiben a vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a KITE Zrt.-nek átadni.
  8. A vásárló köteles megtéríteni a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

   A termék visszajuttatása a következő címre lehetséges:
   KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Határ út 2.)

   Lehetséges továbbá a termék visszaadása az 5.1 pontban megjelölt átvételi pontok bármelyikében.
  9. Amennyiben a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a KITE Zrt. a vásárló költségére visszaszállítja a terméket. (Postai küldeményként a legfeljebb 40 kg súlyú, illetve 3 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetőek vissza.) Ha a fogyasztónak minősülő vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből eredő többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.
  10. A vásárló által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - a KITE Zrt. haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül szolgáltatja vissza. A határidő az elállás közlésekor kezdődik. A KITE Zrt. mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeg teljesítését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha a KITE Zrt. kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
  11. A visszatérítés során a KITE Zrt. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  12. Az elállási nyilatkozat kézhezvétele után a KITE Zrt. a vásárlót a regisztráció során megadott elektronikus levélcímre küldött felhívással nyilatkozattételre hívja fel, hogy a vételár visszatérítését mely bankszámla javára történő átutalással kéri teljesíteni. Amennyiben a felhívásra a vásárló a visszafizetési határidő lejártát megelőző nap 24.00 órájáig nem nyilatkozik, úgy a KITE Zrt. postai készpénzátutalási megbízással tesz eleget kötelezettségének a vásárló regisztráció során megadott számlázási címére.
  13. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztónak minősülő vásárló sem gyakorolhatja az elállási jogot
   • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a KITE Zrt. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
   • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
   • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
   • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
   • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a KITE Zrt. által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
   • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
   • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
   • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
   • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
   • fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
   • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a KITE Zrt. a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 7. Szavatosság, termékszavatosság, jótállás, kárfelelősség
  1. Kellékszavatosság

   Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

   Ön a KITE Zrt. (jelen fejezetben a továbbiakban: vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


   Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

   Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


   Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.


   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a KITE Zrt vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  2. Termékszavatosság

   Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

   Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


   Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


   Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


   Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


   Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  3. Jótállás

   Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

   Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékekre ezen kormányrendeletben valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak szerint a KITE Zrt. jótállásra köteles.


   Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

   A jótállás alapján a fogyasztó a 7.1 pontban megjelölt kellékszavatossági igényeket érvényesítheti. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. §(2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


   Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

   A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
   Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  4. A webshop használata feltételezi a vásárló részéről az Internet felhasználási lehetőségeinek ismeretét és elfogadását. A vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
  5. A KITE Zrt. nem vállal felelősséget a vis maiorból eredő, vagy egyéb érdekkörén kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a
   • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából adódó,
   • az adatok bárki által történő megváltoztatásából eredő,
   • az információtovábbítási késedelemből adódó,
   • vírusok vagy más kártékony programok által okozott
   • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
   • vonal, vagy rendszerhibából adódó
   károkért.
  6. A KITE Zrt. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, jelen Üzletszabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandóak. Árváltozás esetén a vásárlónak visszaigazolt ár érvényes. A már megkötött szerződésekre az Üzletszabályzat módosítása nem hat ki.
  7. A honlapról lehetőség nyílhat más oldalakra történő átkattintásra a honlapon elhelyezett linkek használatával. A linkek használatával a felhasználó más szolgáltatók által fenntartott oldalakra juthat. A KITE Zrt.-t nem terheli felelősség a honlapon elhelyezett linkekről elérhető, kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.
  8. A termékekről a honlapon található leírás feltünteti a termék lényeges tulajdonságait azonban a vásárló tudomásul veszi, hogy a kiválasztott termék tulajdonságait részletesen a termékhez csatolt leírás és a használati útmutató tartalmazza.
  9. Az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat a használati útmutatóhoz csatolt jótállási jegy tartalmazza, amennyiben a termék jótállás alá tartozik. Ha a termékre vonatkozó jótállás feltétele a termék megfelelő üzembe helyezése, a vásárló köteles gondoskodni ennek elvégeztetéséről.
  10. A KITE Zrt. nem felelős a honlapon harmadik fél által elhelyezett hirdetések illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azon személyt terheli a felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
 8. Adatvédelem
  1. KITE Zrt. kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése tekintetében a hatályos adatvédelmi szabályok szerint jár el, a mindenkor érvényes adatkezelési tájékoztatója (továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) a webshop.kite.hu/adatvedelmi_nyilatkozat.hu címen érhető el.
  2. KITE Zrt. kötelezi magát, hogy a személyes adatokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, a megadott adatok csak a KITE Zrt. munkavállalói vagy a a KITE Zrt. adatkezelési tájékoztajában megjelölt adattovábbítás címzettjei, illetve az adatfeldolgozók részére válhatnak ismertté.
 9. Szerzői jogvédelem
  1. A honlap szerzői jogvédelem alá tartozik.
  2. A honlapon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a KITE Zrt. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
 10. Vegyes rendelkezések
  1. Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
  2. Jelen Üzletszabályzat egyes pontjainak esetleges érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.
  3. A KITE Zrt. a vásárló webshop@kite.hu e-mail címre elektronikus úton vagy a KITE Zrt. székhelyére postai úton megküldött panaszára a panasz megérkezésétől számított 8 napon belül írásban (elektronikus címre érkezett panasz esetén e-mailben, postai úton érkezett panasz esetén postai úton) válaszol.
  4. A vásárló az Üzletszabályzattal érintett kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:
   • Nádudvar Polgármesteri Hivatal Jegyzője (4181 Nádudvar, Fő út 119, Tel.: +36 (54) 529-010)
   • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. Tel.: +36 (52) 533-924)
   • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15., Tel.: Tel: +36 (52) 500-710, +36 (52) 500-745, Fax: +36 (52) 500-720
  5. A vásárló panaszával a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testülethez is fordulhat fenti elérhetőségeken. A vásárló alternatív vitarendezési fórumot is igénybe vehet a vita rendezéséhez az alábbi címen elérhető online vitarendezési platformon keresztül:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
  6. A KITE Zrt.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terhelő az 1997. évi CLV tv. 29. §-a szerint.

Nádudvar, 2021. szeptember 27.
KITE Zrt.


Elállási nyilatkozat mintája

(Ezt csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és küldje el részünkre!)

Válogasson AKCIÓS termékeink között

nehogy lemaradjon kihagyhatatlan ajánlatainkról!